Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Speaking luôn là một trong những thử thách không nhỏ với tất cả các bạn thí sinh khi tham gia kỳ thi IELTS. Để đạt được aim/target/goal ielts speaking 6.0 trở lên, các bạn cần chuẩn bị cho mình một lộ trình tốt cũng như dắt túi cho mình một số cách luyện Speaking IELTS tại nhà hiệu quả. Các tips bao gồm #1. Hãy tìm hiểu các tiêu chí chấm thi để có thể cải thiện các kỹ năng của bạn. #2. Luyện tập phát âm. #3. Kết hợp luyện nghe và luyện nói theo giáo trình. #4. Trong thời gian đầu luyện tập, không cần cố gắng luyện nói quá nhanh, hay nói thật chậm. #5. Tập trung và lên các list từ vựng cho các chủ đề. #6. Đăng ký ngay bài nói mẫu của ieltsjenny.com để học từ vựng và cấu trúc câu.

Các bạn có nhu cầu tham khảo tài liệu bài nói mẫu IELTS Speaking Part 1 + cách sử dụng từ vựng liên quan đến từng chủ đề, vui lòng đăng ký tại Registration Form – Chọn Bài nói mẫu IELTS Speaking Part 1 | Model Answer Band 7.5+ (Cooking, Film and Movies, Parks and Trees, Plants, Saving money, Teacher, Map, Food, Travel, Music)

Khi các bạn luyện tập trả lời nhuần nhuyễn, tự nhiên, ieltsjenny.com tin chắc chắn các bạn sẽ có kết quả tốt hơn khi đi thi. Tài liệu của ieltsjenny.com sẽ giúp các em nâng band điểm trong Ielts Speking Part 1, chinh phục Speaking Part 1 dễ dàng nhất.

Ví dụ minh họa về tài liệu IELTS Speaking Part 1

Dựa vào tài liệu bài nói mẫu ielts speaking part 1 thì các bạn sẽ học thêm được cách dùng từ vựng như: great delicacies (n) món ngon tuyệt vời, can’t stand eating out: không thể chịu được việc ăn bên ngoài, harmful (adj) có hại...

Ngoài ra, đừng trả lời vòng vo mà hãy trở lời trực diện vào câu hỏi của giám khảo. Với phần part 1, nhớ là trọng tâm của câu trả lời là về bạn, quan điểm ý kiến của bạn, nên đừng quên thể hiện tính cá nhân khoá trong câu trả lời nhé (I think that…../ I believe that …..).

Thời gian: Khoảng 30s là đủ cho 1 câu trả lời part 1, và mỗi câu trả lời sẽ gồm hai phần: Trả lời trực diện đến câu hỏi của giám khảoPhát triển, cung cấp thêm các thông tin.

Ví dụ:

  • Is it important for husbands to know how to cook?
  • I think husbands share responsibilities by helping their wives cook meals. It’s a good way to strengthen thebond between the husband and wife. A woman when eating the food made by her husband would definitely love him more because it shows that the man treats her equally and respects her.

(share responsibilities: chia sẻ trách nhiệm; strengthen the bond: tăng cường mối ràng buộc).

Chúc các bạn học tốt.


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ