Press "Enter" to skip to content

Bản dịch bài đọc Cambridge IELTS 09 Reading – Tidal power (Năng lượng thuỷ triều)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bản dịch bài đọc CAMBRIDGE – Cambridge IELTS 09 Reading – Tidal power (Năng lượng thuỷ triều)

Các tua bin dưới biển dùng để sản xuất điện từ thủy triều đã trở thành một nguồn năng lượng tái chế quan trọng cho nước Anh.
Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain.

Vẫn còn quá sớm để dự đoán mức độ ảnh hưởng của dạng năng lượng này nhưng tất cả các dấu hiệu cho thấy chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tương lai.
It is still too early to predict the extent of the impact they may have, but all the signs are that they will play a significant role in the future.

A

Hoạt động với nguyên tắc tương tự như tua-bin gió, năng lượng trong tuabin biển có được đến từ các dòng thủy triều với các lưỡi trên tua bin tương tự như cánh quạt tàu, nhưng không giống như gió, thủy triều có thể dự đoán được và nguồn tạo ra năng lượng này hầu như không đổi.
Operating on the same principle as wind turbines, the power in sea turbines comes from tidal currents which turn blades similar to ships’ propellers, but, unlike wind, the tides are predictable and the power input is constant.

Công nghệ này giúp nước Anh có thể tự tức hơn về mảng năng lượng tái tạo và giảm lượng khí thải carbon dioxide tốt hơn.
The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions.

Nếu thủy triều, gió và năng lượng sóng đều được phát triển thì Anh sẽ có thể không cần dùng gas, than và nhà máy điện hạt nhân nữa mà còn có thể xuất khẩu năng lượng tái tạo cho các nước châu u khác.
If tide, wind and wave power are all developed, Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe.

Không giống như năng lượng gió, mà trước đây Anh đã từng phát triển và sau đó bỏ rơi nó trong 20 năm để rồi người Hà Lan biến nó trở thành một ngành công nghiệp lớn thì các tuabin dưới biển có thể trở thành một nguồn thu xuất khẩu lớn cho các đảo quốc như Nhật Bản và New Zealand.
Unlike wind power, which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.

B

Những nơi có hải triều đều được xác định là sẽ sản xuất một phần sáu hoặc nhiều năng lượng của Vương quốc Anh với giá cả cạnh tranh bằng những tuabin khí hiện đại và rẻ hơn năng lượng trong ngành công nghiệp hạt nhân đã suy yếu.
Tidal sites have already been identified that will produce one sixth or more of the UK’s power – and at prices competitive with modern gas turbines and undercutting those of the already ailing nuclear industry.

Chỉ một nơi là Pentland Firth, ở giữa Orkney và đất liền Scotland, là có thể sản xuất 10% sản lượng điện của cả nước với các bãi ngầm gắn các tuabin dưới biển, và một nơi nữa ở Alderney trong quần đảo Channel có sản lượng gấp ba lần so với nhà máy hạt nhân 1,200 MW mới nhất và lớn nhất nước Anh Sizewell B, ở Suffolk.
One site alone, the Pentland Firth, between Orkney and mainland Scotland, could produce 10% of the country’s electricity with banks of turbines under the sea, and another at Alderney in the Channel Islands three times the 1,200 megawatts of Britain’s largest and newest nuclear plant, Sizewell B, in Suffolk.

Các nơi khác cũng được xác định bao gồm kênh Bristol và bờ biển phía tây của Scotland, đặc biệt là kênh giữa Campbeltown và Bắc Ireland.
Other sites identified include the Bristol Channel and the west coast of Scotland, particularly the channel between Campbeltown and Northern Ireland.

C

Công việc thiết kế các cánh tua-bin mới và các trạm thuỷ triều được nhóm nghiên cứu năng lượng bền vững của Đại học Southampton thực hiện.
Work on designs for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton’s sustainable energy research group.

Trạm đầu tiên dự kiến sẽ được cài đặt tắt tại Lynmouth ở Devon ngay để thử nghiệm công nghệ này trong một liên doanh được đồng tài trợ bởi các bộ phận Thương mại và Công nghiệp và Liên minh châu u.
The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union.

AbuBakr Bahaj, phụ trách nghiên cứu Southampton, cho biết: Những triển vọng của ngành năng lượng từ các dòng thủy triều tốt hơn nhiều so với từ gió vì dòng nước có thể dự đoán và không đổi.
AbuBakr Bahaj, in charge of the Southampton research, said: The prospects for energy from tidal currents are far better than from wind because the flows of water are predictable and constant.

Các công nghệ xử lý môi trường nước muối khắc nghiệt dưới biển đã được phát triển trong ngành công nghiệp dầu khí ở Biển Bắc và được mọi người biết đến nhờ thiết kế lưỡi tuabin cho năng lượng gió và cánh quạt tàu.
The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers.

Có một vài trục trặc về mặt kỹ thuật, nhưng trong 5-10 năm tới, chúng ta có thể cài đặt các trang trại tuabin dưới biển cho mục đích thương mại.
There are a few technical difficulties, but I believe in the next five to ten years we will be installing commercial marine turbine farms.

Southampton đã được trao tặng 215,000 bảng Anh trong hơn ba năm để phát triển các tua-bin và đang làm việc với một công ty về tuabin dưới biển, một công ty con cỉa năng lượng CNTT, về dự án ở Lynmouth.
Southampton has been awarded £215,000 over three years to develop the turbines and is working with Marine Current Turbines, a subsidiary of IT power, on the Lynmouth project.

Nghiên cứu của EU hiện nay đã xác định được 106 vị trí tiềm năng cho năng lượng thủy triều và 80% các nơi này nằm quanh các bờ biển của Anh.
EU research has now identified 106 potential sites for tidal power, 80% round the coasts of Britain.

Các nơi tốt nhất nằm giữa các đảo hoặc xung quanh các bờ biển lồi lõm, nơi có các dòng thủy triều mạnh.
The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents.

D

Một lưỡi tuabin dưới biển chỉ cần có kích thước bằng một phần ba kích thước của một máy phát điện gió cũng để sản xuất điện gấp ba lần.
A marine turbine blade needs to be only one third of the size of a wind generator to produce three times as much power.

Các lưỡi này có đường kính khoảng 20 mét vì vậy khi dưới nước thì bắt buột khoảng 30 mét.
The blades will be about 20 metres in diameter, so around 30 metres of water is required.

Không giống như năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều có vẻ không phải chịu sự ảnh hưởng của môi trường.
Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections.

Do các cánh quạt quay tương đối chậm nên hầu như không ảnh hưởng đến cá và các sinh vật khác sinh sống gần đó.
Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow-turning blades.

Mỗi tuabin sẽ được gắn vào một tháp kết nối vào lưới điện cung cấp điện quốc gia thông qua cáp dưới nước.
Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables.

Các tháp này được gắn nhô ra khỏi mặt nước và được thắp sáng để cảnh báo các thuyền bè qua lại, và các trụ tháp này cũng được thiết kế để được nâng lên khỏi mặt nước nhằm bảo trì hay làm sạch rong biển ở các lưỡi tubia.
The towers will stick out of the water and be lit, to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

E

Tiến sĩ Bahaj đã làm hầu hết các việc trên trạm Alderney, nơi có dòng chảy khá mạnh.
Dr Bahaj has done most work on the Alderney site, where there are powerful currents.

Một trang trại tuabin dưới biển có thể tạo năng lượng cần thiết cho cả quần đảo Channel và hầu hết các năng lượng này sẽ được đưa vào lưới điện của Pháp và được nhập khẩu trở lại Anh thông qua cáp dưới kênh đào Channel.
The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel.

F

Một khó khăn về mặt kỹ thuật là việc sủi bong bóng do nơi áp suất thấp phía sau cánh tuabin quay gây ra.
One technical difficulty is cavitation, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles.

Việc này có thể gây ra rung động và làm hư hại đến các cánh của tuabin.
These can cause vibration and damage the blades of the turbines.

Tiến sĩ Bahaj cho biết: “Chúng tôi phải thử nghiệm một số loại cánh lưỡi để tránh điều này xảy ra hoặc ít nhất là đảm bảo rằng nó không làm hỏng các tuabin hoặc làm giảm hiệu suất.
Dr Bahaj said: ‘We have to test a number of blade types to avoid this happening or at least make sure it does not damage the turbines or reduce performance.

Một mối quan tâm nhỏ khác là việc các mảnh vỡ trôi vào lưỡi cánh quay tuabin.
Another slight concern is submerged debris floating into the blades.

Đến nay chúng ta vẫn không biết là vấn đề này có thể nghiêm trọng đến mức nào.
So far we do not know how much of a problem it might be.

Chúng ta sẽ phải chế tạo các tuabin mạnh mẽ hơn vì biển là một môi trường rất khắc nghiệt, nhưng tất cả những gì chúng ta có thể làm đang có dấu hiệu tốt.
We will have to make the turbines robust because the sea is a hostile environment, but all the signs that we can do it are good.

Tìm kiếm chủ đề khác: cach tinh diem ielts, thang điểm ielts reading, học ielts speaking


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x