Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Dự án cộng đồng”

Chữa bài IELTS Writing miễn phí tại IELTS Jenny

Quả thật, kỹ năng Viết hiện tại thường là điểm thấp nhất trong 4 kỹ năng của các bạn thí sinh Việt Nam nên Jenny hiểu rằng các bạn đang thực sự lo lắng và dành nhiều thời gian nhất để luyện tập. Quá trình cải thiện kỹ năng Viết thì không thể thiếu một người chữa bài cho mình. Do đó, Jenny quyết định triển khai dự án cộng đồng "Chữa 1000 bài IELTS Writing miễn phí" này.

Mission News Theme by Compete Themes.