Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Tìm hiểu về sự khác biệt của kỳ thi IELTS GT (General Training) và IELTS Academic. Các bạn nên đọc kĩ các thông tin dưới đây vì Jenny đã tổng kết và phân loại sao cho các bạn dễ hình dung nhất.

Giống nhau: cả GT và Academic đều giống nhau về kĩ năng Listening, Speaking

Khác nhau: GT và Academic sẽ khác nhau trong 2 kĩ năng: Reading, Writing

 1. Kỹ năng đọc (Reading skill): Với GT và Academic thì dạng câu hỏi giống nhau, chỉ khác về nội dung đoạn văn (Passages) và cách trình bày (layout) mà thôi. Nhìn chung GT Reading sẽ dễ hơn so với Academic.
 2. Kỹ năng viết (Writing skill): Có sự khác biệt khá rõ ràng.
  • Writing task 1: Academic sẽ viết 1 báo cáo phân tích dữ liệu, còn GT thì viết 1 lá thư
   • GT Writing Task 1 = Letters: Formal, informal and semi-formal
   • Academic Writing Task 1 = Report: table, pie chart, bar chart, line graph etc.
  • Writing task 2: Giống nhau là đều là viết 1 bài tiểu luận ngắn (short essay), nhưng khác nhau về độ khó của câu hỏi.
   • GT Writing Task 2 = câu hỏi thường dễ (Ví dụ: Some students travel abroad for one year before starting university. What are the advantages and disadvantages of doing this?)
   • Academic Writing Task 2 = câu hỏi khó, đòi hỏi độ học thuật cao (Ví dụ: Some people think that space exploration is a waste of money and the funds should be relocated to other more needed areas. To what extent do you agree?)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ