Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


ieltsjenny.com gửi tặng các bạn kho tàng đồ sộ luyện từ vựng tiếng anh ielts vocabulary một cách thú vị và hiệu quả trên Quizlet. Các bạn có thể luyện tập hàng ngày, mọi lúc mọi nơi hoàn toàn miễn phí. Đừng bỏ qua cách học từ vựng ielts hiệu quả này. ieltsjenny.com đã sưu tầm giáo trình ielts quốc tế luyện ngay tại nhà cho các bạn, việc của các bạn là thực hành thôi. Hãy chia sẻ phương pháp học hữu ích này cho các sĩ tử ôn luyện ielts khác để lấy may mắn nhé.

1. Dành cho beginner

Unit 1 https://quizlet.com/_4rwwlp
Unit 2 https://quizlet.com/_4s4epv
Unit 3 https://quizlet.com/_4s4klw
Unit 4 https://quizlet.com/_5gfpgp
Unit 5 https://quizlet.com/_5gfqob
Unit 6 https://quizlet.com/_5gftf5
Unit 7 https://quizlet.com/_5gffmn 
Unit 8 https://quizlet.com/_5gflcc
Unit 9 https://quizlet.com/_5gfsbn 

2. Dành cho Elementary

Unit 1 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5ftta2
https://quizlet.com/_5fttpm
Unit 2 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5fu56m
https://quizlet.com/_5fu59f
Unit 3 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5fu9mg
https://quizlet.com/_5fufms
Unit 4 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5fuhbw
https://quizlet.com/_5fuhrf
Unit 5 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5fuing
https://quizlet.com/_5fuiqb
Unit 6 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5fum1h
https://quizlet.com/_5fuml8
Unit 7 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g3k01
https://quizlet.com/_5g3leb
Unit 8 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g3ti5
https://quizlet.com/_5g3qd9
Unit 9 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g3z7w
https://quizlet.com/_30aety

3. Dành cho Pre-Intermediate

Unit 1 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4k29 https://quizlet.com/_5g4lhc
Unit 2 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4p9d https://quizlet.com/_5g4odp
Unit 3 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4qeg https://quizlet.com/_5g4rnv
Unit 4 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4str https://quizlet.com/_5g4tb0
Unit 5 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4ucq https://quizlet.com/_5g4uxu
Unit 6 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4w6h https://quizlet.com/_5g4wzv
Unit 7 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4y3r https://quizlet.com/_5g4yhb
Unit 8 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g4z28 https://quizlet.com/_5g500o
Unit 9 Listening and Speaking
Reading and Writing
https://quizlet.com/_5g52jf https://quizlet.com/_5g5340
Unit 10 Listening and Speaking             Reading and Writing https://quizlet.com/_5g53p9 https://quizlet.com/_5g54ao

4. Dành cho Intermediate

Unit 1 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g5ayb https://quizlet.com/_5g46gn 
Unit 2 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g544d  https://quizlet.com/_5g56vz
Unit 3 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g5e59  https://quizlet.com/_5g57c4
Unit 4 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g5hxp  https://quizlet.com/_5g57ps  
Unit 5 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g5iua https://quizlet.com/_5g5iol   
Unit 6 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g5muo https://quizlet.com/_5g58zz    
Unit 7 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g5nbh  https://quizlet.com/_5g60fm
Unit 8 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g61ez https://quizlet.com/_5g5d6u 
Unit 9 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5g61ug
https://quizlet.com/_5g5aoi   

5. Dành cho Upper-Intermediate

Unit 1 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fum8b  https://quizlet.com/_33tkzc
Unit 2 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fumro https://quizlet.com/_33tlbv
Unit 3 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fumth https://quizlet.com/_33tlgb
Unit 4 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fumue  https://quizlet.com/_33tlqi
Unit 5 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fumvm https://quizlet.com/_33tlw7
Unit 6 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fumwu https://quizlet.com/_33tm49
Unit 7 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fun0z https://quizlet.com/_33tmb4
Unit 8 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fun1s https://quizlet.com/_33tmhf  
Unit 9 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fun2q https://quizlet.com/_33tmnb
Unit 10 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_51e09a https://quizlet.com/_2suzi7

6. Dành cho Pre-Advanced

Unit 1 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu19j https://quizlet.com/_5fu2kl 
Unit 2 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu1eg https://quizlet.com/_5fu2lv
Unit 3 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu1jl https://quizlet.com/_5fu2n7
Unit 4 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu1mh https://quizlet.com/_5fu2px
Unit 5 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu1uh https://quizlet.com/_5fu2rb
Unit 6 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu258 https://quizlet.com/_5fu2yh
Unit 7 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu1y9  https://quizlet.com/_5fu2tz 
Unit 8 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5fu26w https://quizlet.com/_5fu2x0

7. Dành cho Advanced

Unit 1 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftrhm https://quizlet.com/_5ftuli
Unit 2 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftrvf https://quizlet.com/_5ftunw
Unit 3 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftu9o https://quizlet.com/_5ftuqi
Unit 4 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftuwm https://quizlet.com/_5ftuyb
Unit 5 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftv3d https://quizlet.com/_5ftv4v
Unit 6 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftv8c https://quizlet.com/_5ftvfx
Unit 7 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftva5 https://quizlet.com/_5ftvhf
Unit 8 Listening and Speaking            Reading and Writing https://quizlet.com/_5ftvbh https://quizlet.com/_5ftvie 

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ