Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Writing task 2 là nỗi ám ảnh với những ai đang học IELTS? Bạn đang cảm thấy lúng túng và nhầm lẫn giữa hai dạng bài IELTS Writing Task 2: Discuss & Discuss opinion essay? Vậy thì tài liệu hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2 – Dạng bài “Discuss” & “Discuss opinion” essay (89 trang) là dành cho bạn.

Link đăng ký: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58– chọn Tài liệu hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2 – Dạng bài “Discuss” & “Discuss opinion” essay (89 trang)

Các bạn đừng sợ khi nhìn thấy con số 89 trang bởi vì chỉ có 18 đề thi ielts thực tế thôi. Với mỗi câu hỏi, tài liệu sẽ hướng dẫn chi tiết từ phương pháp làm bài, lập kế hoạch, chuẩn bị từ vựng và bài mẫu + kèm bản dịch chuyên nghiệp. IELTS Jenny nghĩ rằng tham khảo xong bộ tài liệu như thế này sẽ giúp các bạn nâng ít nhất 1-2 band điểm ngay lập tức.

Hướng dẫn chiến lược làm bài Discuss essay:

Mở bài

+ Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+ Giới thiệu rằng view 1 đúng, view 2 cũng có ý đúng

Thân bài 1: nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 1 đúng

Thân bài 2: nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 2 đúng

Kết luận: Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 mở bài

Lưu ý:

Tuyệt đối không nêu quan điểm bản thân ở bất cứ phần nào trong bài vì đề bài không yêu cầu

Hướng dẫn chiến lược làm bài Discuss Opinion essay:

Mở bài

+ Câu thứ nhất: giới thiệu chủ đề của đề bài một cách ngắn gọn (bằng cách paraphrase lại câu của đề bài)

+ Câu thứ hai: đề cập đến cả 2 quan điểm và đưa ra quan điểm của bạn (ví dụ bạn theo quan điểm 2)

Thân bài

+ Nêu các ý hỗ trợ cho quan điểm 1

+ Nêu các ý hỗ trợ cho quan điểm 2 (thể hiện rõ ràng là bạn ủng hộ quan điểm này)

Kết luận

Tóm tắt cả 2 quan điểm và ý kiến của của bạn

Minh họa một câu hỏi trong bộ tài liệu hướng dẫn & Xem danh mục chi tiết toàn bộ tài liệu bên dưới:

Some people think that schools should reward students who show the best academic results, while others believe that it is more important to reward students who show improvements. Discuss both views and give your own opinion.

Planning the ideas

Introduce idea:   there are different views.   My opinion – reward students who show improvements.

Paragraph 2: [View I disagree with]

  • [1] rewards = competition among students. Result: children try harder to get good scores at school.
  • [2] rewards = the best students are identified. They can be given special attention to develop their abilities. Personal example: my own school.

Paragraph 3: [View I agree with]

  • [1] equal  chance  for  all  students  to receive rewards.    Result: all children are motivated to try hard.
  • [2] promotes learning for enjoyment and understanding, not to gain high scores. Reduces exam pressure and cheating to score high marks.

Conclusion: repeat using some different words.

ANSWER:

It is true that the question of whether to reward students with excellent academic results or those showing great improvements remains a source of controversy in the education field. While a number of people believe that only students achieving the highest grades deserve rewards, I would argue that praising students who achieve improvements is much more reasonable.

On the one hand, there are a variety of reasons why awards should be given to students having excellent academic performances. [1] Firstly, this could create a highly competitive studying environment at school, seeing that students often desire to win prizes. As a consequence, school children could be encouraged to put their effort into studying for the highest scores. [2] Secondly, by adopting this approach, gifted students who are outstanding could be given opportunities to nurture their abilities. My secondary school, for instance, selects students with the best results for extra classes to develop their capabilities in order to take them to national competitions.

On the other hand, I believe that giving encouragement to those who make strides in their studies results in more favorable outcomes. [1]The first benefit is that this could give equal chances for every student to receive awards, rather than only focus on the highest achievers. Instead of feeling disappointed when competing with their top classmates, students who are recognized for their effort during semesters will feel motivated if they are rewarded for making significant progress. [2] Another benefit is that this form of recognition follows the holistic principle of learning, which is to access the world of knowledge, not just to gain high scores. Consequently, several common phenomena which occur when examinations approach, including pressure, anxiety, and cheating, would be reduced.

In conclusion, although rewarding students with the highest scores is advantageous to some extent, it seems to me that it is better to give encouragement to those who have improved their level of academic performance.

318 words

COMMENTS

Correctly, you discussed both views at approximately equal length.

You maintained a consistent and clear position throughout the response [in the introduction, the conclusion, and at the beginning of paragraph 3]. You certainly sequenced information and ideas logically. I like the fact that you used paragraph 3 to discuss the view which YOU personally agree with. This method then provides the perfect link to what you wrote in your conclusion.

Your excellent topic sentences provided a clear indication of the central idea in each main paragraph, and I always like the use of On the one hand/On the other hand when we have to ‘discuss both views. Of course, we both agree that Firstly/Secondly is useful to identify arguments in one of the main paragraphs.

Dịch đại ý

Nhiều người cho rằng trường học nên khen thưởng những học sinh đạt được kết quả học tập tốt nhất trong khi những người khác nghĩ rằng việc khen thưởng những học sinh có kết quả tiến bộ quan trọng hơn. Hãy thảo luận cả hai quan điểm trên và nêu ra ý kiến của cá nhân bạn.

Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn bao gồm những ví dụ thích hợp từ kinh nghiệm và kiến thức của bản than.

ĐÁP ÁN:

Ở lĩnh vực giáo dục, câu hỏi được đặt ra là liệu có nên khen thưởng những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc hay những bạn có sự tiến bộ rõ rệt vẫn đang là vấn đề tranh cãi. Trong khi một số người tin rằng chỉ những học sinh sinh viên đạt điểm số cao nhất mới xứng đáng được khen thưởng, tôi cho rằng sẽ hợp lý hơn khi biểu dương những học sinh đạt được những tiến bộ trong học tập.

Một mặt, có rất nhiều lý do khác nhau để khen thưởng những học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Trước hết, điều này tạo nên môi trường học tập có tính cạnh tranh gắt gao ở trường học bởi các em học sinh thường mong muốn giành lấy phần thưởng. Do đó, các em được khuyến khích nỗ lực vào việc học để đạt được điểm  số cao nhất. Thứ hai, bằng các áp dụng phương pháp này, những học sinh có tố chất và nổi bật có được nhiều cơ hội hơn để bồi dưỡng năng khiếu. Ví dụ như tại trường cấp hai của tôi, những bạn học sinh có kết quả cao nhất được chọn lựa để học tại các lớp bồi dưỡng giúp phát triển khả năng để tham gia vào các kỳ thi cấp quốc gia.

Mặt khác, tôi cho rằng việc khen thưởng động viên cho các em học sinh có những bước tiến trong học tập sẽ dẫn đến nhiều kết quả đáng mong đợi. Lợi ích trước tiên đó là các em học sinh có cơ hội bình đẳng như nhau để được nhận khen thưởng, không chỉ chú trọng vào những em có thành tích tốt nhất. Thay vì cảm thấy thất vọng khi phải ganh đua với các bạn học sinh giỏi nhất lớp, các em học sinh được ghi nhận có nỗ lực trong học kỳ sẽ cảm thấy có động lực nếu các em được khen thưởng nhờ những tiến bộ vượt bậc. Một ưu điểm nữa đó là hình thức ghi nhận này dựa vào đúng nguyên tắc toàn diện trong việc học tập, tiếp cận thế giới tri thức chứ không chỉ là đạt được điểm số cao. Do đó, một vài hiện tượng xảy ra khi các kỳ thi đến gần như áp lực, căng thẳng và gian lận sẽ được giảm thiểu.

Tóm lại, mặc dù việc khen thưởng các em học sinh có điểm số cao nhất là có lợi ở một mức độ nào đó, cá nhân tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu khen thưởng động viên cả những em học sinh có tiến bộ trong việc học tập.

VOCABULARY

  • + a  source  of  controversy  (vấn  đề  gây  tranh  cãi)    a subject of public discussion, about which people strongly disagree.

Example: The decision of the President to declare war is still a source of controversy today.

  • + highly competitive(có tính cạnh tranh cao)= a situation in which people or organisations have to compete against each other.

Example: Graduates have to fight for jobs in a highly competitive market.

  • + nurture their abilities (bồi dưỡng năng khiếu)= to develop their capacity to learn or do things while they are growing.

Example:    Her music teacher recognized and nurtured her abilities, and as a result, she became a famous pianist.

  • + make strides in(có bước tiến)= to make great improvements in the way that something is developing.

Example:    Scientists are making strides in the discovery of cures for different types of cancer.

  • + the highest achievers(học sinh có thành tích tốt nhất)= the students who have the most success and the highest marks.

Example:    The highest achievers in my secondary school all went to university when they left.

+ the holistic principle of learning (nguyên tắc toàn diện trong học tập)= considering education as a whole thing, rather than as separate facts or subjects.

Example:  The holistic principle of learning is a belief that the education of young people involves more than simply preparing them for a career.

Danh mục nội dung 89 trang của bộ tài liệu hướng dẫn ielts chi tiết toàn tập dạng đề IELTS Writing Task 2 – Opinion essay xem bên dưới:

Nhắc lại lần nữa: Các bạn đừng sợ khi nhìn thấy con số 89 trang bởi vì chỉ có 18 đề thi ielts thực tế thôi. Với mỗi câu hỏi, tài liệu sẽ hướng dẫn chi tiết từ phương pháp làm bài, lập kế hoạch, chuẩn bị từ vựng và bài mẫu + kèm bản dịch chuyên nghiệp. IELTS Jenny nghĩ rằng tham khảo xong bộ tài liệu như thế này sẽ giúp các bạn nâng ít nhất 1-2 band điểm ngay lập tức.

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn IELTS, IELTS Writing Task 2 discuss, IELTS Writing Task 2 discuss opinion, IELTS Writing Task 2 opinion


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ