Press "Enter" to skip to content

[Hot] Tải tài liệu hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2: Dạng bài “Problems-Solutions” & “2 Part Question” (82 trang)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Tài liệu hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2: Dạng bài “Problems-Solutions” & “2 Part Question” áp dụng phương pháp mới theo phong cách đơn giản, mạch lạc một cách dễ dàng, hiệu quả nhất.

+ Đối với tài liệu hướng dẫn ielts này, ieltsjenny.com khuyến khích các bạn in thành sách (nên đóng gáy xoắn để tiện bổ sung tài liệu hữu ích khác về sau).

+ Với mỗi dạng bài ví dụ “Opinion” “Discuss”, “problems solutions”, “2 part question”…, bạn nên đọc hướng dẫn viết chung ở mỗi dạng trước.

+ Với mỗi bài mẫu các bạn:

– Chép đề bài ra giấy. Không nhìn vào đáp án trong tài liệu mà các bạn hãy tự gạch chân từ khóa, lên dàn ý : Mở bài định viết gì ? Thân bài định viết gì ? Kết luận viết gì (planning). So sánh với phần “Planning the ideas” trong tài liệu.

– Dựa vào phần “Planning the ideas” mẫu -> tự viết 1 bài hoàn chỉnh. (Phần Planning the ideas này các ý gần như đã thành câu hoàn chỉnh nên việc ghép vào khá dễ dàng)

– So sánh với đáp án bài mẫu xem bạn còn thiếu sót phần gì. Một số bài khó sẽ có nhận xét thêm của giám khảo -> đọc để hiểu bài hơn.

– Học thuộc các cụm từ tốt được giải thích sau mỗi bài.

Chỉ cần sau 5 bài writing (áp dụng hướng dẫn ở trên), kỹ năng Writing của mọi người sẽ tiến bộ cực nhanh và hiệu quả không ngờ.

Link đăng ký: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58 – chọn Tài liệu hướng dẫn giải đề IELTS Writing Task 2 – Dạng bài “Problems-Solutions” & “2 Part Question” (82 trang)

Các bạn đừng sợ khi nhìn thấy con số 82 trang bởi vì chỉ có 19 đề thi ielts thực tế thôi. Với mỗi câu hỏi, tài liệu sẽ hướng dẫn chi tiết từ phương pháp làm bài, lập kế hoạch, chuẩn bị từ vựng và bài mẫu + kèm bản dịch chuyên nghiệp. IELTS Jenny nghĩ rằng tham khảo xong bộ tài liệu như thế này sẽ giúp các bạn nâng ít nhất 1-2 band điểm ngay lập tức.

HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC CHO DẠNG BÀI IELTS WRITING TASK 2: PROBLEMS SOLUTIONS ESSAY

Mở bài

+ Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+ Trả lời câu hỏi đề bài một cách chung chung

 • Nếu đề bài hỏi nguyên nhân gây ra hiện tượng & cách giải quyết: Chỉ nêu chung chung là có một số nguyên nhân gây ra hiện tượng này và có một số cách để giải quyết nó (không cần đưa cụ thể là nguyên nhân gì và giải pháp gì).
 • Nếu đề bài hỏi hiện tượng gây ra vấn đề gì & cách giải quyết: Chỉ cần nêu chung chung là có một số vấn đề được gây ra và có một số cách để giải quyết nó

Thân bài 1: Giải thích các “reasons”/”problems”

Thân bài 2: Giải thích “solutions”

Kết luận: Nhắc lại nhấn mạnh có các nguyên nhân gây ra hiện tượng này và các cách để giải quyết nó (chú ý paraphrase). Chỉ cần viết ngắn gọn, đơn giản.

HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC CHO DẠNG BÀI IELTS WRITING TASK 2: 2 PART QUESTION ESSAY

Mở bài

+ Giới thiệu topic (paraphrase lại câu của đề bài)

+ Trả lời cả 2 câu hỏi nêu ra ở đề bài. Chỉ cần trả lời chung chung không cần nêu chi tiết, cụ thể

Thân bài 1: Trả lời chi tiết câu hỏi 1

Thân bài 2: Trả lời chi tiết câu hỏi 2

Conclusion: Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 phần mở bài

TRÍCH DẪN TỪ BỘ TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ MỘT CÂU HỎI VÀ PHẦN TRẢ LỜI CHI TIẾT ĐỂ CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO

(07/02/2015) Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

ANSWER:

It is true that tourists from many parts of the world pay more visits to museums and historical places than local inhabitants. There are many reasons for this, but this situation should be addressed by attracting locals in some practical ways.

There are two main reasons why museums and historical sites are preferred more by tourists than by local residents. One reason is that museums are too familiar to the locals. If museums do not change anything, there will be nothing new for the locals to discover. Like eating the same dish every single day, they feel bored with visiting the same places. Furthermore, entrance tickets at some historical sites are expensive for the local inhabitants to afford. For example, in Dien Bien, a province in northwestern Vietnam, it is rather hard for the residents to make ends meet, let alone to spend money on visiting some famous historical attractions there.

The government should take some measures/steps to tackle this issue effectively. Firstly, museums ought to be invested more by the authorities to refresh the exhibits. The fresher the exhibitions are, the more local residents will be interested in them. Secondly, historical relics need to be free for all the local people. Without worrying about additional expenditures, residents will pay more to visit historical sites in order to broaden their knowledge about their home towns.

In conclusion, there are some known reasons for this trend. However, something should be done by the authorities to attract more visitors from the local areas.

252 words

COMMENT

We could consider it a ‘2-question essay’ or a ‘problem-solution essay’. In practical terms, it makes no difference. You did the correct thing – you used one paragraph to answer each question.

You put forward two clear and strong reasons why more locals do not visit museums and historical sites. You explained both of these and used a great

example [Dien Bien]. In paragraph 3, you suggested solutions for both of these problems in turn. I cannot think of any better or clearer arguments than those which you used, Bach. This was the other part of your essay. The techniques that you used showed that you had planned and organized your answer carefully.

Again, there is nothing that I would change: the paragraph structure [as we have already noted] is logical and the topic sentences indicate perfectly the main idea in each paragraph. Your arguments are signposted clearly for the examiner:  you used One reason/Furthermore in paragraph 2 and Firstly/Secondly in paragraph 3.As you developed your explanations, the sentences linked perfectly with each other, using varied sentence structures and natural, fluent language.

Dịch đại ý

(07/02/2015) Nhiều bảo tàng cũng như các di tích lịch sử hầu hết được khách du lịch tham quan chứ không phải người dân địa phương. Lý do tại sao và chúng ta có thể làm gì để thu hút thêm nhiều người dân đến tham quan những địa điểm nói trên?

ĐÁP ÁN:

Thực tế cho thấy du khách từ khắp nơi trên thế giới đến thăm các di tích lịch sử cũng như viện bảo tàng nhiều hơn so với cư dân bản địa. Dù đây là hệ quả từ nhiều nguyên nhân, tình trạng này có thể được cải thiện bằng việc thu hút người dân nhờ các hành động thiết thực.

Có hai lý do chính khiến cho viện bảo tàng cũng như các di tích lịch sử được  khách du lịch ưu ái hơn là người dân địa phương. Lý do đầu tiên đó là viện bảo tàng quá quen thuộc đối với người dân. Nếu các viện bảo tàng không có sự đổi mới, người dân sẽ không thấy được những điều mới lạ để khám phá. Giống như việc ăn đi ăn lại một món mỗi ngày, họ cảm thấy chán nản khi tham quan đi tham quan lại những địa điểm không có gì thay đổi. Hơn thế nữa, vé vào cửa tại các khu di tích lịch sử khá đắt so với khả năng chi trả của người dân địa phương. Ví dụ như ở Điện Biên, một tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam, người dân kiếm đủ ăn đã khó, nói gì đến việc chỉ dành tiền cho việc tham quan các di tích lịch sử nơi đây.

Các cấp chính quyền nên có những biện pháp để giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả. Thứ nhất, các viện bảo tàng cần được đầu tư nhiều hơn bởi các nhà chức trách để cập nhật thêm các hiện vật trưng bày. Viện bảo tàng càng đổi mới thì càng nhiều người dân quan tâm hứng thú đến nó. Thứ hai, các di tích lịch sử cần được mở cửa miễn phí cho dân. Không phải lo lắng về chi phí, người dân sẽ tham quan thêm nhiều di tích lịch sử hơn nữa để mở rộng hiểu biết về chính quê hương họ.

Tóm lại, có rất nhiều lý do rõ ràng dẫn đến xu thế này. Tuy nhiên, các nhà chức trách cần làm một số việc để thu hút thêm nhiều du khách hơn nữa.

VOCABULARY

 • pay more visits(tham quan nhiều hơn):to pay a visit just means to go to some place, to make a visit, to visit

Example: They have been paying more visits to museums ever since they decided to learn more about art.

 • historical places(di tích lịch sử):places that have historical value due to some important events in the past

Example: On their trip to Cambodia, they visited a variety of historical places, including Angkor Wat.

 • local inhabitants(dân địa phương):the people who live in the town Example: The local inhabitants do not enjoy having so many tourists in their town.
 • practical ways(biện pháp thiết thực):a way of doing something that has practice value, that is rational or logical

Example: The book I read talked about many practical ways to lose weight. I am going to try some of them.

 • rather   hard(tương   đối   khó   khăn):quite   difficult,   used          express  that something is indeed hard

Example: I find it rather hard to study more than four hours per day.

 • make ends meet(kiếm ăn kiếm sống):to make enough money to pay all the bills

Example: He has been having a hard time making ends meet over the last few months.

 • take some measures/steps(có các biện pháp):to do something to address an issue, like to create a rule, a law or a regulation

Example: The government needs to take some measures to reduce air pollution in the city.

 • refresh the exhibits(cập nhật các hiện vật):bring in new works of art or other to show to the public

Example: The museum curator likes to refresh the exhibits every two months.

 • additional expenditures(các chi phí phụ thêm):expenses that are in addition to other basic expenses

Example: The additional expenditures will total $10,000 by the end of the project.

 • broaden their knowledge about(mở rộng hiểu biết):to learn more about something

Example: The students will broaden their knowledge about other cultures by traveling to other countries.

 • known reasons(lý do quen thuộc):reasons that people already know about, that they are familiar with

Example: There are many known reasons for the lack of interest in electoral politics, like the fact that only rich people can run for president.

 • attract more visitors(thu hút thêm nhiều khách du lịch):to get more people to come to visit

Example: One of the goals of the museum this year is to attract more visitors from neighboring towns and villages.

DANH MỤC CHI TIẾT CỦA BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN IELTS WRITING TASK 2 (PROBLEMS SOLUTIONS & 2 PART QUESTION) BẢN ĐẦY ĐỦ

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

More from IELTS WritingMore posts in IELTS Writing »
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x