Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Chào các bạn. Hôm nay Jenny sẽ hướng dẫn cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1 – chia sẻ chi tiết cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1 như thế nào để hiểu quả và nhanh chóng nhất. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ cho các bạn thí sinh khác để lấy may mắn trước khi thi nhé. Good luck!

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2

Xét ví dụ dưới đây: The graph below shows the amounts of waste produced by three companies over a period of 15 years.

Cấu trúc bài IELTS Writing task 1

 • 1 câu mở bài (paraphrase đề thi)
 • 2 câu overall (2 điểm nổi bật nhất trong biểu đồ)
 • Body 1: 3 câu thân bài 1
 • Body 2: 2-3 câu thân bài 2

Hướng dẫn cách viết bài viết hoàn chỉnh cho đề bài trên

1 câu mở bài (paraphrase đề thi)

 • Đề thi: The graph below showsthe amounts of waste producedby three companiesover a period of 15 years.
  • The graph = The line graph
  • shows = compares / indicates / illustrates
  • the amounts of waste produced = X production
  • by three companies = by different companies
  • over a period of 15 years = from 2000 to 2015 / between 2000 and 2015

Note: Chú ý màu sắc tương ứng trên đề thi với cách paraphrase bên dưới.

 • Câu paraphrase hoàn chỉnh:

The line graph illustrates waste production by different companies from 2000 to 2015

2 câu overall (2 điểm nổi bật nhất trong biểu đồ)

 • Tips: Trong các đường, chú ý yếu tố cao nhất, thấp nhất, dao động liên tục trong suốt thời gian.
 • Phân tích trong bài này:
  • A, B: giảm, trong khi C tăng mạnh. (1)
  • Ban đầu A lớn nhất, cuối kì C lớn nhất (2)
 • Viết lại 2 điểm nổi bật bên trên bằng tiếng anh:
  • (1) Overall, it is clear that the amounts of waste produced by both companies A and B decreased significantly, while those of company C increased sharply during the period given.
  • (2) At the beginning of the period, company A produced the largest amount of waste but at the end of the period, company C became the biggest producer.
 • Overall hoàn chỉnh:

Overall, it is clear that the amounts of waste produced by both companies A and B decreased significantly, while those of company C increased sharply during the period given. At the beginning of the period, company A produced the largest amount of waste but at the end of the period, company C became the biggest producer.

Body 1 và body 2 chỉ là diễn giải số liệu chi tiết trong vòng 5-6 câu.

Bài viết có tham khảo từ thầy Simon. Chúc các bạn học tốt!

Xem thêm >> thang diem ielts, thang điểm reading ielts, cách diễn đạt Writing Task 1


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ