Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Hiện nay trong các bài thi ielts thực tế, rất nhiều bạn phản ánh ielts writing task 1 vào câu hỏi Process khó, dẫn đến điểm số đạt được không như mong muốn. Để giải quyết bài toán process “hóc búa”, “chết chóc”, “khó đỡ” này, ieltsjenny.com gửi đến các bạn bộ tài liệu 13 đề thi ielts thực tế IELTS Writing Task 1 Process.

Danh sách cụ thể 13 câu hỏi IELTS Writing Task 1 Process:

Đề thi số 1
Task 1: The diagram shows the small-scale production of smoked fish.

Đề thi số 2
Task 1: The diagrams illustrate the process of building an igloo.

Đề thi số 3
Task 1: The flow chart shows the procedure to get a driving license in the US.

Đề thi số 4
Task 1: The diagram below shows the process of generating electricity from coal.

Đề thi số 5
Task 1: The diagrams illustrate the formation of sand dunes from sand particles.

Đề thi số 6
Task 1: The diagram below shows the development of cutting tools.

Đề thi số 7
Task 1: The picture below shows a hot balloon works.

Đề thi số 8
Task 1: The diagrams below show the development of the horse.

Đề thi số 9
Task 1: The diagram shows the life cycle of the silkworm.

Đề thi số 10
Task 1: The diagram shows the life cycle of a honey bee.

Đề thi số 11
Task 1: The diagram shows the life cycle of a salmon.

Đề thi số 12
Task 1: The diagram shows the life cycle of a Monarch Butterfly.

Đề thi số 13
Task 1: The diagrams illustrate 3 different types of bridges.

Phương pháp viết bài IELTS Writing Task 1 Process:

  1. INTRODUCTION

Viết bằng cách paraphrase lại câu của đề bài (viết lại và thay một số từ trong câu của đề bài bằng từ của bạn)

Các bạn có thể sử dụng cấu trúc sau:

The chart/diagram (shows/describes/illustrates) how + clause Ví dụ: The diagram shows how fresh apple is canned

  • SUMMARY PARAGRAPH

+ Chỉ ra có bao nhiêu giai đoạn trong process ?

+ Ở đâu và làm thế nào giai đoạn bắt đầu và kết thúc ? Các bạn có thể sử dụng cấu trúc sau:

There are ….main stages (steps) in the process/in the process of producing…,beginning with…and ending with…

  • DETAIL PARAGRAPHS

2 khổ thân bài mọi người mô tả chi tiết từng bước của process. Xem cả process từ đầu đến giữa viết cho khổ 1, từ giai đoạn giữa đến cuối viết cho khổ 2. (Các bạn cũng có thể phân thành 3 khổ nếu phù hợp với process các bạn gặp)

Có mấy lưu ý sau:

+ Chú ý paraphrase lại các từ của đề bài.

+ Không thể hiện quan điểm bản thân trong bài.

+ Với dạng process thường thời gian không được chỉ ra trong bài -> sử dụng hiện tại đơn.

+ Sử dụng các từ để mô tả thứ tự từng giai đoạn.

Ví dụ: The first step

The first step in the process is The first stage in the process is Subsequent steps Subsequently,

The process continue with… The next step is

The final step

The process finishes with … The process concludes with …

Đăng ký nhận Tài liệu hướng dẫn IELTS Writing Task 1 – Process “hóc búa”, “chết chóc”, “khó đỡ” năm 2021bản đầy đủmiễn phí tại link Registration Form.

Minh họa đề số 10 trong bộ tài liệu.


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ