Press "Enter" to skip to content

Hướng dẫn làm bài IELTS Writing Task 2 – Dạng câu hỏi Discuss & Opinion

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Khi làm bài luận IELTS Writing Task 2, các bạn phải đọc thật kỹ câu hỏi để xác định chính xác dạng đề cần trả lời. Chẳng hạn, đối với các câu hỏi bao gồm:

• Discuss both views and give your opinion (thảo luận 2 quan điểm khác nhau và đưa ra ý kiến)
• Do the advantages outweigh the disadvantages? (ưu điểm hay nhược điểm nhiều hơn?)
• Discuss the advantages and disadvantages and give your opinion (so sánh ưu nhược điểm và đưa ra ý kiến)

đều thuộc về IELTS Writing Task 2 – Dạng câu hỏi Discuss & Opinion.

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2

1 – Hướng giải dạng câu hỏi IELTS Writing Task 2 – Discuss & Opinion

Trước khi đưa hướng giải cho dạng bài này, Jenny muốn nhắc lại các dạng bài ielts essay bao gồm: Opinion, Discuss, Discuss & Opinion, Reasons & Solutions, Problems & Solutions, và Two-part question. Như vậy là các bạn sẽ dễ nhầm lẫn giữa dạng bài DiscussDiscuss & Opinion.

Vì thế, hướng giải cho dạng bài IELTS Writing Task 2 – Discuss & Opinion là các bạn vẫn phân thân bài thành hai body tương ứng với câu hỏi đề bài nhưng điểm khác biệt quan trọng là ở đây là bạn phải thể hiện quan điểm bản thân vào trong bài.

2 – Dàn bài chung dạng bài IELTS Writing Task 2 – Discuss & Opinion

a. Mở bài

+ Câu thứ nhất: giới thiệu chủ đề của đề bài một cách ngắn gọn (bằng cách paraphrase lại câu của đề bài)

+ Câu thứ hai: đề cập đến cả 2 quan điểm và đưa ra quan điểm của bạn

b. Thân bài

+ Body 1: Nêu các ý hỗ trợ cho quan điểm 1

+ Body 2: Nêu các ý hỗ trợ cho quan điểm 2 (thể hiện rõ ràng là bạn ủng hộ quan điểm này trong body 2)

c. Kết luận: Tóm tắt cả 2 quan điểm và ý kiến của của bạn

3 – Ví dụ cụ thể

Đề 06/12/2014: Some people think that it is best to live in a horizontal city while others think of a vertical city. Discuss both views and give your opinion (Một số người nghĩ rằng tốt hơn là sống ở thành phố với nhiều nhà thấp tầng, trong khi những người khác nghĩ rằng là thành phố với nhiều nhà cao tầng. Thảo luận 2 quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn).

a. Dựa vào câu hỏi, chúng ta xác định được liền dạng bài luận ielts writing task 2 là “Discuss & Opinion” => Phải nêu quan điểm của bản thân ở trong thân bài.

b. Dàn bài:

+ Mở bài:

 • Viết lại câu của đề bài bằng cách paraphrase các từ khóa của bài
 • Trả lời câu hỏi của đề bài. Đề bài nêu câu hỏi thảo luận 2 quan điểm: sống ở thành phồ nhiều nhà cao tầng hay là thành phố với nhiều nhà thấp tầng và hỏi quan điểm mình theo ý nào -> Chẳng hạn chúng ta ủng hộ quan điểm sống ở thành phố với nhiều nhà cao tầng.

+ Thân bài 1: Nêu những lý do tại sao nên sống ở thành phố với nhà thấp tầng

 • people have to pay less for building services
 • living lower to the ground is safer for inhabitants when emergencies occur

+ Thân bài 2: Nêu những lợi ích của việc sống ở thành phố với nhà cao tầng (nói rõ bạn sẽ theo quan điểm này)

 • A city with skyscrapers will have more space for public usage
 • A wide range of goods and services

+ Kết luận: nhắc lại ý nêu ra ở câu thứ 2 phần mở bài.

4 – Nên vận dụng những cụm từ dưới đây là nâng band điểm cho ielts writing

 • opponents of this idea (người có ý kiến trái chiều): opponents are people who disagree with an idea; they are against an idea, a policy or a rule; they don’t support it; they want something else to happen’ “the opponents of this idea believe that it won’t be good for the public”
 • to settle in (sinh sống/định cư tại): to decide to live in a specific place; to decide to move to an area and stay there; “they have decided to settle in New York”
 • based on (dựa trên): to be the reason for something; “their decision was based on years of  experience”
 • financial and security reasons (những lý do về an ninh và tài chính): financial refers to money issues, like paying fees; security refers to safety, like being safe in your own home in terms of crime or emergencies
 • private house (nhà riêng): private describes the fact that you own the house, and therefore you make all decisions about it and pay for repairs and maintenance yourself, versus paying apartment or condo fees
 • lower to the ground (gần với mặt đất): to be close to the ground, which makes it easy to get out in case you need to leave the house quickly due to an emergency
 • dangerous areas (khu vực nguy hiểm): an area that is not very safe, that is not secure, for various reasons
 • to take much time to (mất nhiều thời gian để…): this phrase talks about how long something takes to do; it will or will not take much time to do something
 • best choice (sự lựa chọn tốt nhất): the thing that you should choose to do because it is the best option
 • to have more space for public usage (có nhiều không gian cho khu vực công cộng): to have more land available for building public buildings, like government offices or parks, etc.
 • due to (bởi vì): the reason for something; “due to the overwhelmingly positive responses, the company decided to release another version of the iPhone”
 • much more convenient for (thuận tiện hơn nhiều cho…): used to describe when something is much easier for somebody to do compared to something else; “it’s much more convenient for them to come to my house first and then go with us to the restaurant”
 • thanks to something or somebody (nhờ có điều gì hoặc ai đó): used to express the idea that something is good because of something specific; “thanks to my dad’s help, we were able to purchase a new home”; “they were able to finish the project on time, thanks to the assistance they received from their boss”; “she got an A on her paper, thanks to the feedback she got from her tutor”
 • the better choice (lựa chọn tốt hơn): used when you are comparing things, there may be several good choices, but one is clearly the better choice, better than all the others; can be used interchangeably with the best choice

6 – Bài giảng chi tiết 15 trang

Minh họa cho bài giảng Hướng dẫn làm bài IELTS Writing Task 2 – Dạng câu hỏi Discuss & Opinion

Bạn có muốn làm chủ phần kiến thức này? Vậy thì tài liệu bài giảng chi tiết này là dành cho bạn. Các bạn vui lòng đăng ký nhận bài giảng này miễn phí tại Registration Form (Chọn Hướng dẫn làm bài IELTS Writing Task 2 – Dạng câu hỏi Discuss & Opinion).

Chúc các bạn học tốt.


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

More from IELTS WritingMore posts in IELTS Writing »
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x