Press "Enter" to skip to content

Tải bộ đề dự đoán IELTS Writing Task 2 (Tháng 08/2021) được thi nhiều – IELTS Writing Task 2 Forecast

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Writing Task 2 được nhiều bạn đánh giá là phần khó khăn nhất trong bài thi IELTS, chiếm 2/3 số điểm của bài thi Writing. Nhằm mục đích để giúp các sĩ tử IELTS chuẩn bị thật tốt và tự tin với phần thi writing, IELTSJENNY.COM sẽ liên tục cập nhật đề dự đoán IELTS giúp các bạn có thêm nguồn tư liệu tham khảo theo tháng. Bộ dự đoán có tham khảo nguồn đề thi thực tế (thí sinh Việt Nam, Trung Quốc) kết hợp với phân tích xu hướng ra đề thi hiện nay nên độ chính xác rất cao.

Sắp có bộ đề ielts dự đoán tháng 08/2021 cho IELTS Writing Task 2, đăng ký ngay để nhận tài liệu sớm nhất.

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2

Để nhận BỘ DỰ ĐOÁN IELTS WRITING TASK 2 (tháng 08/2021), các bạn vui lòng ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU TẠI REGISTRATION FORM. Ngày 01/08 có bản rút gọn IELTS Writing.

Question: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

Một số người tin rằng học đại học hoặc cao đẳng là con đường tốt nhất để có được sự nghiệp thành công, trong khi những người khác lại tin rằng tốt hơn hết là kiếm được việc làm ngay sau khi ra trường. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Modal Answer for IELTS Writing 9.0 (Bài mẫu IELTS band 9.0).

There is a common belief is that students should get a job right after finishing high school, rather than applying to the educational institution. For many people getting more practice is better than studying theory. The arguments both for and against this topic as well as my opinion will be examined.

Có một quan điểm chung là học sinh nên kiếm việc làm ngay sau khi học xong trung học, thay vì nộp đơn vào các cơ sở giáo dục. Đối với nhiều người, thực hành nhiều hơn là học lý thuyết. Các lập luận ủng hộ và chống lại chủ đề này cũng như ý kiến ​​của tôi sẽ được xem xét.

Studying in universities could improve not only knowledge but also soft skills. For instance, working in group projects can develop communicative skills as well as teamwork, which are appreciated in every field. Furthermore, after university, you have some connections with people working in the same sphere, which makes working easier and comfortable. In universities, materials are brought up and filtered by professionals in this field, therefore, students get the best from the bests. Moreover, if a person has any questions or wishes to study additionally, tutors or professors could help them in no time. To add, the vast majority of companies hire or even seek students with high education, thus completing a course in a specific major can guarantee a workplace even without finishing an institution.

Học đại học không chỉ nâng cao kiến ​​thức mà còn nâng cao kỹ năng mềm. Ví dụ, làm việc trong các dự án nhóm có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp cũng như làm việc nhóm, được đánh giá cao trong mọi lĩnh vực. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, bạn có một số mối quan hệ với những người làm việc trong cùng lĩnh vực, điều này giúp làm việc dễ dàng và thoải mái hơn. Trong các trường đại học, các tài liệu được đưa ra và lọc bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, do đó, sinh viên sẽ nhận được những điều tốt nhất từ ​​những thứ tốt nhất. Hơn nữa, nếu một người có bất kỳ câu hỏi hoặc mong muốn nghiên cứu bổ sung, gia sư hoặc giáo sư có thể giúp họ ngay lập tức. Thêm vào đó, phần lớn các công ty thuê hoặc thậm chí tìm kiếm sinh viên có trình độ học vấn cao, do đó việc hoàn thành một khóa học về một chuyên ngành cụ thể có thể đảm bảo có nơi làm việc ngay cả khi chưa hoàn thành một cơ sở giáo dục nào.

However, by starting work straight after school, it is possible to achieve more by the time another person ends university, besides, it is a save of money and time. It provides more practice and experience, which are most valued jobs like managers, bankers, or accountants. It is known that working under pressure can lead to great achievements. That said, taking a risk and applying for a job right after school could be a huge start in a career. On the other hand, some companies would reject an application or force to work for free as an inexperienced employee.

Tuy nhiên, bằng cách bắt đầu công việc ngay sau giờ học, có thể đạt được nhiều thành tích hơn vào thời điểm một người khác kết thúc đại học, bên cạnh đó, tiết kiệm được tiền bạc và thời gian. Nó cung cấp nhiều thực hành và kinh nghiệm hơn, đó là những công việc được đánh giá cao nhất như quản lý, nhân viên ngân hàng hoặc kế toán. Người ta biết rằng làm việc dưới áp lực có thể dẫn đến những thành tựu lớn. Điều đó nói lên rằng, chấp nhận rủi ro và xin việc ngay sau khi đi học có thể là một bước khởi đầu quan trọng trong sự nghiệp. Mặt khác, một số công ty sẽ từ chối đơn xin việc hoặc buộc phải làm việc miễn phí với tư cách là một nhân viên thiếu kinh nghiệm.

In conclusion, each route provides different opportunities and should depend on the choice of future employment. My opinion is the same, it all depends on the major and work the person is choosing. If it is associated with business, then in some cases, it is better to start working without getting high education. But it does not apply to medical or law majors, who must have a theoretical background to excel at their job.

Tóm lại, mỗi con đường cung cấp các cơ hội khác nhau và phụ thuộc vào việc lựa chọn việc làm trong tương lai. Quan điểm của tôi cũng vậy, tất cả phụ thuộc vào chuyên ngành và công việc mà người đó lựa chọn. Nếu nó được liên kết với kinh doanh, thì trong một số trường hợp, tốt hơn là bắt đầu làm việc mà không cần học cao. Nhưng nó không áp dụng cho các chuyên ngành y tế hoặc luật, những người phải có nền tảng lý thuyết để xuất sắc trong công việc của họ.

Chúc các bạn học tốt!

Bộ đề dự đoán IELTS Writing Task 2 Forecast – August 2021 (Tháng 8) sẽ chia làm 2 đợt cập nhật: 20/07 và 02/08. Và những bạn đăng ký nhận tài liệu sẽ được hướng dẫn để đăng ký nhận Suggested Answer for IELTS Writing 6,5+, 7,5+, 8.0 (file PDF cho từng đề bản đẹp).

Để nhận BỘ DỰ ĐOÁN IELTS WRITING TASK 2 (tháng 08/2021), các bạn vui lòng ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU TẠI https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Tìm kiếm chủ đề khác: học bổng, sự khác nhau IELTS General và Academic, Thang điểm IELTS


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
manh
manh
1 year ago

manh2712manh04@gmail.com

cho e xin đề với a

HANH
HANH
1 year ago

ad oi cho e xin de a

Mission News Theme by Compete Themes.
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x