Press "Enter" to skip to content

Template cho tất cả các dạng bài Writing Task 2: Opinion, Discuss, Discuss opinion, Reasons – Solutions, Problems – Solutions, 2 Part Question (band 6.5+)

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và cũng là phần khó nhất trong bài thi IELTS Writing. Để nâng cao điểm số trong IELTS Writing, ngoài việc nâng cấp từ vượng và ý tưởng theo từng chủ đề, thì nắm trong tay một tài liệu template cho tất cả các dạng bài Writing Task như Opinion, Discuss, Discuss opinion, Reasons – Solutions, Problems – Solutions, 2 Part Question là vô cùng quan trọng. Lý do là đôi lúc đi thi các bạn sẽ bị choáng ngợp bởi nhiều lý do khách quan như đề bài quá mới, còn quá ít thời gian để hoàn thành v.v… thì template (mẫu thiết kế sẵn) sẽ trở thành cứu cánh cứu vớt điểm số, thậm chí là đảo ngược tình thế.

Các bạn vui lòng đăng ký nhận tài liệu IELTS tại Shop tài liệu IELTS hoặc Link Google Form (Chọn Template cho tất cả các dạng bài Writing Task 2: Opinion, Discuss, Discuss opinion, Reasons – Solutions, Problems – Solutions, 2 Part Question (band 6.5+) mà các bạn mong muốn tham khảo.

+ Đối với những bạn cần ielts dưới 6.5 thì các bạn nắm vững template này là đủ và phát triển thêm ý tưởng và dành thời gian bổ sung vốn từ vựng.

+ Đối với những bàn cần ielts 6.5+, ieltsjenny.com khẳng định với các bạn đây sẽ là nguồn tư liệu đáng tham khảo. Các bạn dựa vào tài liệu này, các bạn có thể cá nhân hóa template cho riêng mình. Khi đó, ieltsjenny.com tin rằng phần thi IELTS Writing Task 2 sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của các bạn dù có bất kì lý do khách quan nào trong phòng thi xảy ra.

Tham khảo thêm bài mẫu IELTS Writing Task 2

Some teachers think that international student exchange would be beneficial for all teenage school students. Do you think its advantages will outweigh the disadvantages?

It is believed by some teachers that all teenage school students would benefit a great deal from foreign exchange programmes. Despite some drawbacks of this idea, I think that the benefits are more significant.

Một số giáo viên tin rằng tất cả học sinh tuổi teen sẽ được hưởng rất nhiều từ các chương trình trao đổi sinh viên. Mặc dù có một số nhược điểm của ý tưởng này, tôi nghĩ rằng lợi ích nhiều hơn bất lợi.

On the one hand, there are a number of major disadvantages when teenage students decide to engage in international exchange projects. The first drawback is culture shock. Exchange students might be faced with unfamiliar customs and different beliefs, which could easily lead to misunderstanding, tension and conflicts. It may be difficult for them to concentrate entirely on their studies when they are struggling to adapt to the new culture. Another disadvantage is that many students are unable to follow international learning programmes, leading to undesirable academic outcomes. Some of my friends, for example, have to re-sit the exams or have difficulties catching up with their lectures due to poor language skills.

Một mặt, có một số nhược điểm lớn khi sinh viên tuổi teen quyết định tham gia vào các dự án trao đổi quốc tế. Hạn chế đầu tiên là sốc văn hóa. Sinh viên có thể phải đối mặt với các phong tục không quen thuộc và niềm tin khác nhau, cái mà có thể dễ dàng dẫn đến sự hiểu lầm, căng thẳng và xung đột. Có thể khó khăn cho họ tập trung hoàn toàn vào việc học của họ khi họ đang đấu tranh để thích ứng với nền văn hóa mới. Một bất lợi khác là nhiều sinh viên không thể theo kịp các chương trình học tập quốc tế, dẫn đến kết quả học tập không mong muốn. Một số bạn bè của tôi, ví dụ, phải thi lại hoặc gặp khó khăn trong việc bắt kịp các bài giảng do khả năng ngôn ngữ kém.

In my opinion, however, the benefits that such programmes bring to students are far more significant than the drawbacks. Firstly, exchange students are given the opportunity to meet different people from all over the world and learn a range of skills that they might not have a chance to learn if studying in their home country. For instance, they can develop their social skills by sharing experiences with other exchange students and get a deeper insight into the culture by immersing themselves in the local community. Another benefit is that living in a different country helps exchange students become more independent. This is because without daily support from their parents, these students have to learn to cook, clean, manage their budgets and make their own decisions.

Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, những lợi ích mà các chương trình như vậy mang lại cho sinh viên lớn hơn nhiều so với những hạn chế. Thứ nhất, sinh viên được trao cơ hội gặp gỡ những người khác nhau từ khắp nơi trên thế giới và học hỏi một loạt các kỹ năng mà họ có thể không có cơ hội để học nếu học tập ở đất nước của họ. Ví dụ, họ có thể phát triển các kỹ năng xã hội của họ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm với các sinh viên khác và hiểu rõ hơn về văn hóa bằng cách gắn chặt mình trong cộng đồng địa phương. Một lợi ích nữa là việc sống ở một quốc gia khác giúp sinh viên trở nên độc lập hơn. Điều này là do không có sự hỗ trợ hàng ngày từ cha mẹ, các sinh viên này phải học cách nấu ăn, dọn dẹp, quản lý ngân sách và đưa ra quyết định của riêng mình.

In conclusion, although exchange students might have difficulties in adapting to the new culture and following international school curriculums, I believe that the benefits of international exchange programmes do outweigh those drawbacks.

Tóm lại, mặc dù sinh viên tham gia chương trình trao đổi quốc tế có thể gặp khó khăn trong việc thích ứng với nền văn hóa mới và theo học chương trình quốc tế, tôi tin rằng những lợi ích của các chương trình trao đổi quốc tế lớn hơn so với những hạn chế đó.

(303 words, band 8)

Tìm kiếm chủ đề khác: IELTS writing task 1 Line Graph, IELTS Writing Task 1, bài mẫu ielts writing chủ đề giáo dục


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

More from IELTS WritingMore posts in IELTS Writing »
5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] thên: template ielts writing task 2, Bài viết mẫu IELTS, từ vựng […]

trackback

[…] Xem thêm: expert ielts 7.5, template ielts writing task 2, viet bai […]

Mission News Theme by Compete Themes.
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x