Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Nếu bạn cần nâng cao từ vựng và ý tưởng khi luyện tập IELTS Writing Task 2 thì đây là bài viết dành cho bạn. Các website khác thì rầm rộ bán tài liệu nhưng với IELTSJENNY.COM thì HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Chất lượng của tài liệu thì các bạn có thể yên tâm vì mỗi ngày có hàng trăm bạn đăng ký tải tài liệu phản hồi tích cực. Nếu chưa tin, đăng ký nhận 01 tài liệu bất kì thì bạn sẽ rõ ràng thôi.

Gửi tặng các bạn tham khảo 3 tài liệu ngắn về 3 chủ đề: Animals, Sport Exercise, Media.

+ Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (SPORT EXERCISE): https://drive.google.com/file/d/1_7hYL-4wrMNXyBJ3gjxJoHSNfo_WIwWr/view?usp=sharing

+ Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (The Media): https://drive.google.com/file/d/1CUD2JzsZ94qH348N9UUAzIOPqqQBeD_0/view?usp=sharing

+ Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (Animals): https://drive.google.com/file/d/1KjQXcDnadpbIy_VwI7psqsL-hECTqk-B/view?usp=sharing

Link đăng ký: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Nhiều tài liệu Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 khác

Nếu cảm thấy 3 quà tặng tài liệu ở trên hữu ích thì các bạn có thể đăng ký các tài liệu dưới đây. Mỗi tài liệu liệt kê bên dưới thì số lượng bài ví dụ minh họa khá nhiều chứ không ít như 3 tài liệu quà tặng demo ở trên.

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 – ADVERTISING

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (CITIES)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (CRIME)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (ENVIRONMENT & ENERGY)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (FAMILY & CHILDREN)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (FOOD & DIET)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (HEALTH)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (TECHNOLOGY)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (TRANSPORT)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (WORK)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 – BUSINESS & MONEY

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (EDUCATION)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (GOVERNMENT SPENDING)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (TOURISM & TRAVELLING)

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 Nhiều Chủ Đề Khác

Link đăng ký: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Ba khía cạnh bạn cần quan tâm khi lập kế hoạch cho bài viết IELTS Writing Task 2

+ Bạn sẽ trả lời câu hỏi như thế nào (vị trí / quan điểm của bạn) – How you will answer the question (your position/opinion)
+ Bạn sẽ cấu trúc bài luận của mình như thế nào để truyền đạt câu trả lời của bạn – How you will structure your essay to communicate your answer
+ Những ý tưởng mà bạn sẽ đưa vào các đoạn văn chính của mình – The ideas that you will include in your main paragraphs

Cùng tham khảo ví dụ dưới đây nhé:

Question: Many high street shops have gone out of business in recent years. Why do you think this has happened? Is it a positive or negative development?

  1. How you will answer the question (your position/opinion)

Online shopping is the main reason. The trend is both positive and negative.

  1. How you will structure your essay to communicate your answer: four paragraphs
  • Introduce the topic, and give a brief answer to both questions
  • Main paragraph about online shopping
  • Main paragraph about the positive and negative impacts
  • Conclude by summarising the overall answer
  1. The ideas that you will include in your main paragraphs: Ideas for the main paragraphs

Vì các ý tưởng khá dễ hiểu nên chị không có dịch chi tiết, các bạn tập thói quen đọc tiếng anh sẽ tốt hơn nha.

  • Online shopping is faster, cheaper and more convenient. People can sit at home, search for the best deal, pay, and receive a delivery the next day. Impossible for stores to compete. Personal example: recent purchases on Amazon.
  • Positives: a world of choice, a solution for busy people or those who can’t leave the house. Negatives: rising unemployment, loss of community as high streets become deserted.

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ