Press "Enter" to skip to content

Unit 43 – Cấu trúc song song trong câu

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Khi thông tin trong một câu được đưa ra dưới dạng liệt kê thì các thành phần được liệt kê phải tương ứng với nhau về mặt từ loại (noun – noun, adjective – adjective, …). Ví dụ:

SAI ĐÚNG
Mr. Henry is a lawyer, a politician, and he teaches.Mr. Henry is a lawyer, a politician, and a teacher.
Peter is rich, handsome, and many people like him.Peter is rich, handsome, and popular.
The cat approached the mouse slowly and silent.The cat approached the mouse slowly and silently.
She like to fish, swim and surfing.She like to fish, to swim and to surf.
She like fishing, swimming and surfing.
When teenagers finish highschool, they have several choices: going to college, getting a job, or the army.When teenagers finish highschool, they have several choices: going to college, getting a job, or joining the army.
Tim entered the room, sat down, and is opening his book.Tim entered the room, sat down, and opened his book.

Tuy nhiên nếu thời gian trong các mệnh đề khác nhau của câu là khác nhau thì động từ cũng phải tuân theo qui luật thời gian. Lúc đó cấu trúc câu song song về thời của các động từ (như ví dụ ở dòng cuối bảng trên) không được áp dụng. Ví dụ:

She is a senior, studies every day, and will graduate a semester early.

Xem thêm >> thi ielts ở idp hay bc, cách tính điểm ielts overall, Cambridge IELTS Listening


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x