Press "Enter" to skip to content

Unit 45 – Câu trực tiếp và câu gián tiếp

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Trong câu trực tiếp thông tin đi từ người thứ nhất đến thẳng người thứ hai (người thứ nhất nói trực tiếp với người thứ hai).

He said “I bought a new motorbike for myself yesterday”.

Trong câu gián tiếp thông tin đi từ người thứ nhất qua người thứ hai đến với người thứ ba. Khi đó câu có biến đổi về mặt ngữ pháp.

He said he had bought a new motorbike for himself the day before.

Để biến đổi một câu trực tiếp sang câu gián tiếp cần:

  1. Đổi chủ ngữ và các đại từ nhân xưng khác trong câu trực tiếp theo chủ ngữ của thành phần thứ nhất.
  2. Lùi động từ ở vế thứ 2 xuống một cấp so với lúc ban đầu.
  3. Biến đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ thời gian và địa điểm theo bảng qui định.
Bảng đổi động từ
Direct speech Indirect speech
Simple presentSimple past
Present progressivePast progressive
Present perfect (Progressive)Past perfect (Progressive)
Simple pastPast perfect
Will/ShallWould/ Should
Can/MayCould/ Might
Bảng đổi các đại từ chỉ thị, phó từ chỉ địa điểm và thời gian
TodayThat day
YesterdayThe day before
The day before yesterdayTwo days before
TomorrowThe next/ the following day
The day after tomorrowIn two days’ time
Next + TimeThe following + Time
Last + TimeThe previous + Time
Time + agoTime + before
This, theseThat, those
Here, OverhereThere, Overthere

Nếu lời nói và hành động xảy ra cùng ngày thì không cần phải đổi thời gian.

At breakfast this morning he said “I will be busy today“.

At breakfast this morning he said he would be busy today.

Các suy luận logic về mặt thời gian tất nhiên là cần thiết khi lời nói được thuật lại sau đó một hoặc hai ngày.

(On Monday) He said ” I’ll be leaving on Wednesday ”

(On Tuesday) He said he would be leaving tomorrow.

(On Wednesday) He said he would be leaving today.

Xem thêm >> cách tính điểm ielts, Học IELTS Writing, IELTS band scores


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x