Press "Enter" to skip to content

Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 – Chủ đề CRIME

Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Writing Task 2 là phần thi chiếm nhiều điểm nhất (2/3 tổng số điểm) và cũng là phần khó nhất trong bài thi IELTS Writing. Nắm vững được kỹ năng viết bài IELTS Writing Task 2 chưa đủ, bạn cần nâng cao bài viết bằng sự phong phú từ vựng và ý tưởng dễ triển khai. Các bạn hãy đăng ký nhận tài liệu ý tưởng và từ vựng theo chủ đề trong IELTS Writing Task 2 này về để tham khảo: Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 – Chủ đề CRIME.

Link tải tài liệu bản đầy đủ: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Question: Some people who have been in prison become good citizens later, and it is often argued that these are the best people to talk to teenagers about the dangers of committing a crime. To what extent do you agree or disagree?

Một vài người đã ở tù trở thành công dân tốt sau này. Một vài người nghĩ rằng để những người này có buổi nói chuyện với thanh thiếu niên là cách tốt nhất để nói cho họ biết về sự nguy hiểm của việc phạm tội. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Dưới đây là một hướng triển khai ý tưởng.

REASONS FOR AGREEMENT

Young people are more likely to accept advice from someone who speaks from his or her real-life experience.

Những người trẻ tuổi có nhiều khả năng chấp nhận lời khuyên từ 1 người nói từ kinh nghiệm thực tế của họ.

 • Therefore, ex-prisoners are the best people who can share with teenagers the reasons why they became criminals.
  • Vì vậy, cựu tù nhân là những người tốt nhất có thể chia sẻ với thanh thiếu niên những lý do tại sao họ trở thành tội phạm.
 • Different prisoners have different stories and young people will know more about how harsh prison conditions are and how these people are really treated during their time in prison.
  • Các tù nhân khác nhau có những câu chuyện khác nhau và những người trẻ tuổi sẽ biết nhiều hơn về điều kiện nhà tù khắc nghiệt như thế nào và cách mà những người này được đối xử thực sự trong thời gian họ ở trong tù.
 • I believe that such stories would help prevent teenagers from engaging in illegal acts.
  • Tôi tin rằng những câu chuyện như vậy sẽ giúp ngăn chặn thanh thiếu niên tham gia vào các hành vi bất hợp pháp.

There are alternative measures to educate young people about the consequences of committing crimes; yet, I think those methods are less effective.

Có những biện pháp thay thế để giáo dục giới trẻ về hậu quả của việc phạm tội; tuy nhiên, tôi nghĩ rằng những biện pháp đó ít hiệu quả hơn.

 • Teenagers can learn about the dangers of a criminal  life by watching movies about crime and punishment, but I feel that these types of movies are more entertaining than educational.
  • Thanh thiếu niên có thể tìm hiểu về sự nguy hiểm của cuộc sống tội phạm bằng cách xem phim về tội phạm và hình phạt, nhưng tôi cảm thấy rằng những loại phim này mang tính giải trí hơn giáo dục.
 • Another way would be for teachers to teach their students how a person will be punished after committing a crime; however, young people are less likely to be persuaded by stories from a person who does not have any real-life experience or a person of authority such as a teacher or policeman.
  • Một cách khác là để giáo viên dạy học sinh của họ một người sẽ bị trừng phạt như thế nào sau khi phạm tội; tuy nhiên, những người trẻ tuổi ít có khả năng bị thuyết phục bởi những câu chuyện từ một người không có kinh nghiệm thực tế nào hoặc người thuộc giới chức trách như giáo viên hay cảnh sát.

Tìm kiếm chủ đề khác: IELTS Academic, dự đoán ielts writing task 2, dự đoán ielts speaking


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ

More from IELTS WritingMore posts in IELTS Writing »
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mission News Theme by Compete Themes.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x