Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Writing task 2 là nỗi ám ảnh với những ai đang học IELTS? Nhưng chỉ còn một tháng nữa, bạn vẫn còn khá mơ hồ với tay nghề của mình? Bạn đang tìm kiếm tài liệu mẫu đã có sẵn những ý tưởng, từ vựng hay để các bạn tham khảo? Tham khảo các bài hướng dẫn tự học ý tưởng và từ vựng trong IELTS Writing Task 2 theo phong cách đơn giản hiệu quả là chiến lược không tồi. Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn những từ vựng và ý tưởng dễ triển khai cho bài thi IELTS Writing task 2 chủ đề HEALTH.

Link tải tài liệu bản đầy đủ: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Question: Some people think that good health is very important to every person, so medical services should not be run by profit-making companies. Do the advantages of private healthcare outweigh the disadvantages.

Một số người nghĩ rằng sức khỏe tốt rất quan trọng đối với mỗi người, do đó các dịch vụ y tế không nên được điều hành bởi công ty lợi nhuân. Lợi ích của chăm sóc y tế tư nhân có lớn hơn bất lợi hay không?

Dưới đây là một hướng triển khai ý tưởng.

Advantages of private healthcare

People who choose private healthcare services will get a private room equipped with advanced facilities, while patients in public hospitals often have to share their room with five to even ten people.

Những người chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân sẽ có một phòng riêng được trang bị những tiện nghi cao cấp, trong khi bệnh nhân trong các bệnh viện công thường phải ở chung phòng với 5 hay thậm chí 10 người.

  • Living in a private room helps people feel more comfortable and relaxed, contributing to their recovery process.
    • Sống trong một căn phòng riêng giúp mọi người cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn, góp phần vào quá trình phục hồi của họ.

People who choose private healthcare have the freedom to choose their own doctor, who they feel will give them the best medical treatment.

Những người chọn chăm sóc sức khỏe tư nhân có quyền tự do lựa chọn bác sĩ riêng của họ, những người mà họ cảm thấy sẽ cho họ sự điều trị y tế tốt nhất.

  • Being treated with their chosen doctor would givethem a feeling of safety and reassurance.
    • Được điều trị với bác sĩ do chính mình chọn sẽ mang lại cho họ cảm giác an toàn và sự đảm bảo.
Ngoài ra IELTS JENNY cũng chuẩn bị những tài liệu IELTS chủ đề khác để các bạn thực hành ôn luyện.

Tìm kiếm chủ đề khác: IELTS writing task 1 Line Graph, IELTS Writing Task 1, bài mẫu ielts writing chủ đề giáo dục


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ