Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Writing task 2 là phần quan trọng trong bài thi viết, chiếm 2/3 số điểm của kỹ năng Writing. Để nâng cao điểm số trong IELTS Writing, việc nâng cấp từ vượng và ý tưởng theo từng chủ đề là vô cùng quan trọng. IELTS JENNY chia sẻ cách tư duy ý tưởng & từ vựng trong IELTS Writing Task 2 theo từng dạng chủ đề thường gặp trong đề thi: Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (CITIES).

Link tải tài liệu bản đầy đủ: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Question: Living in big cities is bad for people’s health. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Sống ở các thành phố lớn có hại cho sức khỏe con người. Bạn đồng ý hay không đồng ý với ý kiến này?

Dưới đây là một hướng triển khai ý tưởng.

Reasons why I believe that living in big cities is bad for people’s health.

Đã có sự gia tăng đáng kể về mức độ ô nhiễm ở các thành phố lớn trong những năm gần đây.

+ There has been a significant increase in pollution levels in major cities in recent years.

  • More and more industrial complexes or sites are being built in every corner of the city, which releases huge amounts of toxic gases into the atmosphere. (Ngày càng có nhiều khu phức hợp công nghiệp đang được xây dựng ở mọi ngóc ngách của thành phố, nơi thải ra một lượng lớn khí độc khổng lồ vào khí quyển)
  • Air pollution causes urban dwellers various health problems such as lung cancer or other respiratory diseases. (Ô nhiễm không khí làm cho người dân đô thị gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như ung thư phổi hoặc các bệnh về hô hấp khác).

+ City life might have an adverse impact on mental health.

Cuộc sống đô thị có thể có tác động xấu đến sức khỏe tinh thần.

  • People who choose to live in metropolises are often under heavy pressure due to their busy work schedules. (Những người chọn sống trong các đô thị thường bị áp lực nặng nề do lịch làm việc bận rộn của họ).
  • According to the BBC news, a far higher proportionof urban dwellers suffer from depression and anxiety than those living in rural areas. (Theo như tin tức của đài BBC, tỷ lệ dân cư thành thị bị trầm cảm và lo âu cao hơn rất nhiều so với những người sống ở nông thôn).

Xem thêm >> đề thi ielts writing thực tế, dịch vụ bài mẫu ielts, ngữ pháp tiếng anh ielts


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ