Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Writing task 2 là phần quan trọng trong bài thi viết, chiếm 2/3 số điểm của kỹ năng Writing. TIPS giúp Writing Task 2 đạt điểm cao — Nếu bạn muốn đạt điểm cao cho phần thi này thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây. IELTS JENNY gửi tặng các bạn bộ Ý TƯỞNG + TỪ VỰNG BAND CAO trong IELTS writing Task 2 theo từng chủ đề phổ biến trong đề thi IELTS thực tế miễn phí: Ý tưởng và Từ vựng trong IELTS Writing Task 2 (TECHNOLOGY).

Link tải tài liệu bản đầy đủ: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Question: The news media have become too much influential in people’s lives today, which is a negative development. To what extent do you agree or disagree?

Một số người nghĩ rằng tin tức truyền thông trở nên ngày càng ảnh hưởng lên cuộc sống của con người và đây là sự phát triển tiêu cực. Bạn đồng ý hay không?

Dưới đây là một hướng triển khai ý tưởng.

Reasons why I accept that the news media have greater impacts on people’s lives

The news media can affect the way people make their decisions.

Các phương tiện truyền thông có thể ảnh hưởng đến cách mọi người đưa ra quyết định của họ.

  • For example, many people decide when they should sell their shares based on the information about economic growth and the stock market which they read in newspapers. (Ví dụ, nhiều người quyết định khi nào họ nên bán cổ phiếu của họ dựa trên thông tin về tăng trưởng kinh tế thị trường chứng khoán họ đọc trên báo chí.)

News on TV, in magazines, or in newspapers also influences people’s spending habits.

Tin tức trên TV, trên các tạp chí hoặc báo chí cũng ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của mọi người.

  • For instance, many teenage girls spend a large amount of money purchasing skincare productsadvertised on beauty blogs or magazines. (Ví dụ, nhiều cô gái tuổi teen dành 1 số tiền lớn mua những sản phẩm chăm sóc da được quảng cáo trên blog hoặc tạp chí làm đẹp).

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ