Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Hi các bạn. Qua 4 bài học về IELTS Writing Task 1, nếu cần phân tích xu hướng tăng, giảm của số liệu đã không làm khó các bạn rồi phải không? Bài học trước các bạn đã nắm được “Cách diễn đạt số liệu xu hướng giảm”. Chủ đề của bài học hôm nay là “Cách diễn đạt số liệu có sự biến động liên tục trong Writing Task 1“. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ cho các bạn thí sinh khác để lấy may mắn trước khi thi nhé. Good luck!

Xem thêm >>

 • Unit 1 – Mẹo làm bài thi IELTS Writing
 • Unit 2 – Các dạng bài IELTS Writing Task 1 và chiến lược làm bài
 • Unit 3 – Cách diễn đạt số liệu xu hướng tăng trong Writing Task 1
 • Unit 4 – Cách diễn đạt số liệu xu hướng giảm trong Writing Task 1

1 – Biến động trong khoảng thời gian ~ năm

 • Form: Subject +fluctuate over the #-year period

+ Chẳng hạn: fluctuate over the 10-year period.

 • ex: The proportion of women unemployment fluctuated over the 20-year period.
  • Tỷ lệ thất nghiệp của nữ đã biến động trong thời gian 20 năm qua.

2 – Có những sự thay đổi đáng kể trong ~

 • Form: There are significant changes in ~
 • ex: There are significant changes in the volume of migration between 1980 and 1990.
  • Có những thay đổi đáng kể về lượng di cư từ năm 1980 đến 1990.

3 – Có một số biến động nhỏ

 • Form: There are some slight shifts
 • Ex: Commerce figures were more or less stable in the two years, even though there were some slight shifts.
  • Các số liệu thương mại ít nhiều ổn định trong hai năm, mặc dù có một số thay đổi nhẹ.

4 – Biến động liên tục

 • Form: Subject + vary consistently/continuously
 • Ex: The number of people registering motorcycle varied consistently during the whole period, with peaks in 1996 and 1998, and a low in 2002.
  • Số lượng người đăng ký xe máy thay đổi liên tục trong suốt thời gian, với mức cao nhất vào năm 1996 và 1998, và thấp nhất vào năm 2002.

5 – Tăng và giảm vài lần

 • Form: Subject + go up and down several times
 • Ex: The number of people registering motorcycle go up and down several times during the whole period.
  • Số lượng người đăng ký xe máy tăng giảm nhiều lần trong suốt thời gian.

Như vậy, nếu mà biểu đồ IELTS Writing Task 1 mà số liệu cho thấy sự biến động liên tục thì các bạn bắt buộc phải biết cách thể hiện nhé, chọn 1 trong 5 cách ở trên, không hề khó đâu, làm vài bài là quen thôi.

Chúc may mắn,

Jenny

Từ khóa: cách tính điểm ielts, Học IELTS Writing, IELTS band scores


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ