Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Bạn đang tìm website luyện tập online IELTS Listening? Bạn không biết cách tải Audio IELTS Listening Cambridge? Bạn không đủ dung lượng 4G 5G để tải những tài liệu Audio nặng hơn 1GB? IELTSJENNY.COM là sự lựa chọn miễn phí cho bạn. Và đừng quên, nếu thấy bài viết hữu ích thì nên chia sẻ cho các bạn thí sinh khác để lấy may mắn trước khi thi nhé. Good luck!

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2

Cambridge 12
Cambridge 12 test 5: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-12-listening-test-01/

Cambridge 12 test 6: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-12-listening-test-02/

Cambridge 12 test 7: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-12-listening-test-03/

Cambridge 12 test 8: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-12-listening-test-04/

Cambridge 13
Cambridge 13 test 1: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-13-listening-test-01/

Cambridge 13 test 2: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-13-listening-test-02/

Cambridge 13 test 3: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-13-listening-test-03/

Cambridge 13 test 4: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-13-listening-test-04/

Cambridge 14
Cambridge 14 test 1: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-14-listening-test-01/

Cambridge 14 test 2: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-14-listening-test-02/

Cambridge 14 test 3: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-14-listening-test-03/

Cambridge 14 test 4: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-14-listening-test-04/

Cambridge 15
Cambridge 15 test 1: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-15-listening-test-01/

Cambridge 15 test 2: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-15-listening-test-02/

Cambridge 15 test 3: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-15-listening-test-03/

Cambridge 15 test 4: https://ieltsjenny.com/thuc-hanh-cambridge-ielts-15-listening-test-04/


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ