Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Teng teng, mới thời gian ngắn mà Jenny đã soạn đến Unit 4 cho IELTS Writing Task 1 rồi. Bài học trước các bạn đã nắm được “Cách diễn đạt số liệu xu hướng tăng”. Chủ đề của bài học hôm nay là “Cách diễn đạt số liệu xu hướng giảm trong Writing Task 1” vô cùng đơn giản vì nó tương tự như Unit 3 mà thôi. Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ cho các bạn thí sinh khác để lấy may mắn trước khi thi nhé. Good luck!

Xem thêm >>

 • Unit 1 – Mẹo làm bài thi IELTS Writing
 • Unit 2 – Các dạng bài IELTS Writing Task 1 và chiến lược làm bài
 • Unit 3 – Cách diễn đạt số liệu xu hướng tăng trong Writing Task 1

1 – Giảm nhẹ

 • Form: Subject +decrease + slightly

+ có thể thay động từ giảm “decrease” thành “fall“, “dip“, “decline“, “drop“, “taper off“, “go down“, “plummet“, “shrink“.

+ Tùy tình huống giảm mà các bạn chọn adverb khác: notably (đáng kể) / slightly (nhẹ), steadily (đều đặn), slowly (chậm), sizably (tương đối nhiều), rapidly (nhanh) = sharply, insignificantly (không đáng kể), quickly (nhanh), remarkably (đáng kể), gradually (dần dần), substantially (đáng kế), minimally (nhẹ, rất nhỏ), consistently (liên tục), abruptly (đột ngột)

 • ex: The proportion of people using a car decreased substantially to 30% in 2014 before rising steadily in the two next years.

2 – Giảm hai lần (khoảng hoặc gần như giảm 1 nửa)

 • Form: Subject + roughly/nearly halve

(roughly: xấp xỉ, nearly: gần như, halve: giảm 1 nửa)

 • ex: The proportion of people using the Internet in Vietnam nearly halved to 30 percent, which was almost equal to Thailand.

3 – Chạm đến mức thấp nhất ~

 • Form: Subject + hit a low of ~ in ~
 • Ex: The number of students from the UK hit a low of 100,000 in 2018 before falling considerably in the next year.

hoặc

 • Form: Subject + hit the lowest point of ~ in ~
 • Ex: The number of people without a job hit the lowest point of 200 people in the year 1999.

Như vậy, nếu mà biểu đồ IELTS Writing Task 1 mà số liệu cho thấy xu hướng giảm thì các bạn bắt buộc phải biết cách thể hiện nhé, chọn 1 trong 3 cách ở trên, không hề khó đâu, làm vài bài là quen thôi. Quan trọng là nhớ các từ động từ xu hướng giảmadverb tương ứng thể hiện sự giảm như thế nào mà thôi.

Chúc may mắn,

Jenny

Xem thêm >> thang điểm ielts listening, IELTS Writing Task 1, IELTS Academic vs General


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ