Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


Writing task 2 là nỗi sợ cho nhiều bạn đang theo học IELTS bởi phần thi này đòi hỏi vốn từ vựng cũng như là ngữ pháp tốt để đạt được điểm cao. IELTS JENNY thấy nguồn học IELTS Writing tốt nhất là thông qua việc phân tích bài mẫu, từ vựng IELTS, đặc biệt là tài liệu ý tưởng IELTS Writing Task 2. Các bạn hãy đăng ký nhận tài liệu ý tưởng và từ vựng theo chủ đề trong IELTS Writing Task 2 này về để tham khảo. Bài viết nhằm mục đích đưa ra các lời khuyên về Task 2 của bài thi IELTS Writing học thuật. Tuy nhiên đây cũng sẽ là những tips hữu ích và thực tế nhắm thẳng vào từ vựng IELTS và ý tưởng IELTS Writing trong các đề thi thực tế – Chủ đề FOOD & DIET.

Link tải tài liệu bản đầy đủ: https://forms.gle/HNQ7GBvbu6RwoWV58

Question: Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

Mỗi ngày, cả triệu tấn thức ăn bị lãng phí trên khắp thế giới. Nguyên nhân + giải pháp.

Dưới đây là một hướng triển khai ý tưởng.

Reasons

The first reason for the rise in the amount of food waste is the increased supply of cheap and readily available food.

Lý do đầu tiên cho sự gia tăng chất thải thực phẩm là nguồn cung cấp thức ăn rẻ và sẵn có.

 • This encourages people to buy more than they really need.
  • Điều này khuyến khích mọi người mua nhiều hơn những gì họ thực sự cần.
 • For example, the Pizza Hut restaurant in my neighbourhood has launched a programme called ‘Buy 3 get 1 free’ which has attracted hundreds of customers.
  • Ví dụ: nhà hàng Pizza Hut trong vùng lân cận của tôi đã khởi chạy một chương trình có tên ‘Mua 3 tặng 1’ đã thu hút hàng trăm khách hàng.
 • The amount of pizza that is not eaten up will end up in landfills.
  • Số lượng pizza không được ăn hết sẽ nằm ở bãi rác.

Another reason is that in order to deal with busy lifestyles, people tend to buy food for the whole week rather than go to the supermarket on a daily basis.

Một lý do khác là để đối phó với lối sống bận rộn, mọi người có xu hướng mua thức ăn cho cả tuần thay vì đi đến siêu thị hàng ngày.

 • However, some kinds of fruits and vegetables easily become rotten within a few days and then thrown away.
  • Tuy nhiên, một số loại trái cây và rau quả dễ bị thối trong vòng vài ngày và sau đó bị vứt đi.
 • In addition, many people do not eat all the food that they have bought because they do not plan meals carefully.
  • Ngoài ra, nhiều người không ăn hết tất cả thức ăn mà họ đã mua vì họ không lên kế hoạch ăn uống cẩn thận.
 • This contributes to the increase in the amount of food wasted.
  • Điều này góp phần làm tăng lượng thực phẩm bị lãng phí.

Solutions

It is important to make a detailed shopping list before going to the supermarket to ensure that we do not make any unnecessary food choices.

Điều quan trọng là phải lập 1 danh sách mua sắm chi tiết trước khi đi siêu thị để đảm bảo rằng chúng ta không mua bất kỳ thực phẩm không cần thiết nào.

The government should raise public awareness of the serious consequences of the rising amount of food waste for the environment and people’s health.

Chính phủ nên nâng cao nhận thức của công chúng về những hậu quả nghiêm trọng của lượng chất thải thực phẩm tăng lên đối với môi trường và sức khỏe của con người.

 • When everyone is fully aware of this, they would think more carefully when it comes to shopping for food.
  • Khi tất cả mọi người nhận thức đầy đủ về điều này, họ sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn khi nói đến việc mua sắm thực phẩm.

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ