Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/Tài liệu/Khóa học IELTS: LINK


IELTS Speaking Part 1 chiếm số điểm NHỎ trong tổng thể phần thi đánh giá kỹ năng Speaking nhưng KHÔNG VÌ THẾ mà phần thi này kém quan trọng. Để đạt được mục tiêu mà các bạn mong muốn (aim/target/goal) ví dụ 6.5+, 7.0+, 8.0+ … thì bắt buộc các bạn phải trả lời tốt cho phần thi này. Nếu bạn là người mới bắt đầu học IELTS Speaking, bạn nên bám theo từng phần (học part 1 trước, sau đó là part 2 và cuối cùng là part 3).

Các bạn có nhu cầu tham khảo tài liệu bài nói mẫu IELTS Speaking Part 1 + cách sử dụng từ vựng liên quan đến từng chủ đề, vui lòng đăng ký tại Registration Form (Chọn Bài nói mẫu IELTS Speaking Part 1 | Model Answer Band 7.5+ (Sunglasses, Sunshine, Weather, Spare time, Celebrity, Advertisement, Watch, Letter and emails, Daily routines, Photo and pictures))

Khi các bạn luyện tập trả lời nhuần nhuyễn, tự nhiên, ieltsjenny.com tin chắc chắn các bạn sẽ có kết quả tốt hơn khi đi thi. Tài liệu của ieltsjenny.com sẽ giúp các em nâng band điểm trong Ielts Speking Part 1, chinh phục Speaking Part 1 dễ dàng nhất.

Ví dụ minh họa về tài liệu IELTS Speaking Part 1

Dựa vào tài liệu bài nói mẫu ielts speaking part 1 thì các bạn sẽ học thêm được cách dùng từ vựng như: go-to store (n) địa chỉ tin cậy, run from (v) đặt trong ngữ cảnh có nghĩa là chỉ giá cả … Dù là ielts speaking part 1, ielts speaking part 2, hay ielts speaking part 3 thì đều đòi hỏi lượng academic vocabulary tương xứng với từng band điểm cụ thể.

Các bạn nên nhớ, IELTS Speaking Part 1 bao gồm các chủ đề quen thuộc, xoay quanh chính các bạn như học tập/công việc/đời sống/bạn bè/sở thích sở ghét của bạn. Sau phần thi này, giám khảo đã phần nào hình dung ra band điểm của bạn đang ở đâu. THẬT KHỦNG KHIẾP với các bạn đang muốn thi ielts 6.5+, 7.0+, … nếu như các bạn trả lời không đâu vào đâu trong phần thi mở màn này. Do đó, hãy tập luyện nghiêm túc nhé.

Tài liệu bài nói mẫu IELTS Speaking Part 1 + cách sử dụng từ vựng liên quan đến từng chủ đề, vui lòng đăng ký tại Registration Form – Chọn Bài nói mẫu IELTS Speaking Part 1 | Model Answer Band 7.5+ (Sunglasses, Sunshine, Weather, Spare time, Celebrity, Advertisement, Watch, Letter and emails, Daily routines, Photo and pictures)

Xem thêm >> bộ dự đoán IELTS Speaking part 1, bộ dự đoán IELTS Speaking part 2 3, bộ dự đoán IELTS Writing task 2


Đăng ký bộ dự đoán đề thi IELTS, Sách/tài liệu IELTS: LINK ĐĂNG KÝ